Banská Bystrica

5 dôvodov prečo navštíviť Banskú Bystricu

 • Prechádzka historickým centrom s hradom a významnými pamiatkami vás vtiahne do bohatej histórie mesta .
 • Zo šikmej veže na námestí máte celé mesto ako na dlani. 
 • Unikátna interaktívna expozícia banskej činnosti a Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti prezradí, prečo má bystrická meď medzinárodný význam. 
 • Okolie Španej doliny vás prevedie banskou činnosťou regiónu. 
 • Po turistike v okolí naplno pochopíte, prečo sa hovorí “Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi.”

Zaujímavosti a fakty o Banskej Bystrici

 • Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť, neskôr Uhorská mediarska spoločnosť (Ungarischer Kupferhandel) sídlila v Banskej Bystrici. Už v r. 1500 patrila medzi najväčšie európske obchodné spoločnosti.
 • V 16. a 17. storočí bola táto spoločnosť najväčším svetovým výrobcom medi. Vyrábali viac ako tisíc ton medi ročne a k tomu ešte priemerne dve tony striebra. Vo svojom najväčšom rozkvete spracovávali 40 % svetovej produkcie medenej rudy. 
 • Banská Bystrica mala už v polovici 16. storočia vodovod a kanalizáciu. Pitná voda sa rozvádzala vodovodným potrubiami z červeného smreka. Kanalizáciu bola z kamenných dlaždíc.
 • Na námestí sa nachádza pribicerovský dom, v ktorom býval Jakub Pribicer, autor prvého slovenského astronomického diela. V r. 1578 napísal „Traktát o kométe“. Považovali ju za stratenú, až v 20. storočí sa podarilo objaviť jeden exemplár v Lipsku.
 • V Bethlenovom dome bol v r. 1620 zvolený za uhorského kráľa sedmohradské knieža Gabriel Bethlen, vodca Betlenovho protihabsburského povstania. Na korunováciu svätoštefanskou kráľovskou korunou si netrúfol.
 • Už v roku 1496 priviedli do Banskej Bystrice lekára Fuggerovci, ktorého za starostlivosť o baníkov aj platili.
 • Banskej Bystrici sa nevyhli ani epidémie. Obyvateľov ohrozoval mor, týfus, cholera aj iné choroby. 
 • Prevencia a liečenie zostávali na pleciach miest, štát celoštátne opatrenia nerobil. Banská Bystrica mala už od svojich najstarších čias chudobinec, špitál, kúpele, pribúdali lekári a lekárnici. Verejná hygiena bola na dobrej úrovne, čistili sa ulice. Počas epidémií boli prísne kontroly na vstupe a výstupe z mesta, cudzích žobrákov vyhnali, chorých sústredili do lazaretov. Boli zakázané verejné zhromažďovania. V 18. storočí písal osvetové publikácie banskobystrický lekár Karol Otto Moller.

 •  

Banská Štiavnica

5 dôvodov prečo navštíviť Banskú Štiavnicu

 • Túlajte sa historickým centrom s úzkymi uličkami, kde takmer každý dom má svoje vlastné tajomstvo. 
 • Banské múzeum v prírode vás zavedie do podzemia, kde na vlastné oči uvidíte, ako taká práca baníkov vyzerala.
 • Kalvária – jedna z najkrajších barokových kalvárií Európy. Má 17 zastavení a tri kostoly. Citlivo zasadená do krajiny poskytuje nádherný výhľad.
 • Turistická prechádzka náučným chodníkom Paradajs vás zavedie na miesta, odkiaľ budete mať na Štiavnicu rozprávkový výhľad. 
 • Tajchy – unikátny systém vodných nádrží vám dovolí si oddýchnuť pri kúpaní.

Zaujímavosti a fakty o Banskej Štiavnici

 • Studňa na streche domu je jeden zo štiavnických divov. Na Akademickej ulici sa nachádza studňa na streche objektu a vedú k nej krátke schodíky.
 • Voznická dedičná štôlňa – Svojho času najdlhšie banské dielo na svete, s dĺžkou viac ako 16,5 kilometra, prechádza popod celú Hodrušskú dolinu a prepojuje Vyhnianske, Belianske, Štiavnické a Piargske bane. 
 • Tajchy v Štiavnických vrchoch – V Štiavnických vrchoch bolo na prelome 17. a 18. storočia vybudovaných viac ako 66 tajchov. Funkčných nádrží je 24 a slúžia na rekreačné účely, rybačku, či ako zdroj vody. V 18. storočí tvorili štiavnické tajchy asi najdokonalejšiu vodohospodársku sústavu Európy. Tajchy spolu zadržiavali celkom 7 miliónov kubíkov vody a distribuovali ju tam, kde ju bolo treba. Voda poháňala čerpadlá spodnej vody, poháňala hámre, kde sa ruda drvila a prepierala, zbytková voda slúžila na pohon mlynov.
 • Prvé použitie pušného prachu na mierové účely – Pred 390 rokmi bol v Hornej Bieber štôlni na bývalom Piargu (dnešné Štiavnické Bane) prvýkrát použitý na odstrel horniny pušný prach. Niektoré názory síce hovoria, že v zahraničí to bolo aj skôr, no neexistujú písomné dôkazy.
 • Banícka akadémia  – Bola to prvá vysoká škola technického charakteru na svete. Zriadila ju cisárovná Mária Terézia rozhodnutím z 13. decembra 1762.
 • Vežové hodiny s ručičkami opačne – Na hodinách na veži radnice veľká ručička ukazuje hodiny a malá minúty. 
 • Baroková Kalvária v Banskej Štiavnici na vrchu Scharffenberg je považovaná za najimpozantnejšiu barokovú kalváriu v strednej Európe. Je jednou z najstarších kalvárií na Slovensku. Má 17 zastavení.
 • Na Starom zámku sa nachádza posledná Fajkárska dielňa na Slovensku.

Kremnica

5 dôvodov prečo navštíviť Kremnicu

 • Navštívte mestský hrad, ktorý je komplexom stredovekých budov rôzneho poslania. Vznikali postupne od polovice 13. do konca 15. storočia. Hrad je chránený opevnením.
 • Prejdite sa podzemím v banskej štôlni Andrej a zažite atmosféru starých banských diel. 
 • Vyrazte si svoju vlastnú pamätnú mincu v kremnickej Mincovni.
 • Kultúrne zážitky na najvyššej úrovni ponúka mesto celoročne – zavítajte na Kremnické gagy či Kremnický hradný organ.
 • Zúčastnite sa komentovanej prehliadky gotických pivníc pod domami z 14. a 15. storočia.

Zaujímavosti a fakty o Kremnici

 • V 14. storočí bola v kremnických baniach najväčšia produkcia zlata v Uhorsku. Zakladacou listinou zo 17.11.1328 povýšil panovník Karol Róbert z Anjou jestvujúcu banícku osadu na mesto, ktoré sa súčasne stalo sídlom veľkej kráľovskej komory. Jej právomoci sa vyše 200 rokov vzťahovali na viac ako polovicu Slovenska.
 • Kremnica bola na čele konfederácie siedmich banských miest ako hlavné banské mesto.
 • Kremnická Mincovňa je najdlhšie fungujúci podnik na svete, pracuje nepretržite od svojho vzniku v roku 1328 až po dnes. 
 • Kremnické gagy sú najstarším kultúrnym festivalom humoru na Slovensku.
 • V jednom z najkrajších stredovekých meštiackych domov  v Kremnici – v Dome komorského grófa -sa nachádzajú vzácne miestnosti vyzdobené diamantovou klenbou. Od roku 2001 sa tu koná každoročne festival Hudba pod diamantovou klenbou, ktorý organizuje husľový virtuóz Peter Michalica.
 • Jedinečná technická pamiatka Turčekovský vodovod slúžil na pohon banských strojov v okolí Kremnice. Dnes napája kaskádu vodných elektrární.
 • V Kostole sv. Kataríny sa každoročne koná Európsky organový festival Kremnický hradný organ s najvyššími umeleckými kritériami. Jeho umeleckí hostia patria k absolútnej svetovej špičke.